Follow us


การเลือกตั้งของไทย
ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ประชาชนชาวไทยจะไปออกเสียงเลือกตั้ง หลังจากที่อยู่ภายใต้อำนาจรัฐบาลทหารร่วม 5 ปี โดยถูกห้ามชุมนุมทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี หากได้ทำให้เกิดความสงบในช่วงผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นี้ ทหารจะกลับเข้ากรมกองหรือไม่ หรือพี่น้องตระกูลชินวัตร ที่ชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอด ตั้งแต่ ปี 2543 จะหาทางหวนกลับมามีอำนาจอีกครั้งหรือไม่ หรือว่าจะเกิดนักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาบริหารประเทศ


Learn More...

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ