Follow us
ผู้แสวงบุญขณะทำพิธีตอวะห์ (เดินรอบกะบะห์) และขอดุอาร์ ที่กะบะห์ (มัสยิดฮารอม) ในเมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย วันที่ 14 กันยายน 2558

ชาวไทยมุสลิมรู้สึกเสียดาย ที่ซาอุดิฯห้ามต่างชาติร่วมฮัจย์ปีนี้

ซาอุดิอาระเบีย ให้มีพิธีฮัจย์เฉพาะพลเมือง-ชาวต่างชาติในประเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันโควิด-19 ระบาด

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ